top of page
Beauty instead of ashes, joy instead of despair

Par mums

Freedom61 ir organizācijas "Jaunatne ar misiju. Latvija" kalpošana. Tās mērķis ir dot cerību un gaismu tumsā, kas apvij cilvēkus, kuri ir iesaistīti seksuālā verdzībā. Kalpošana tika dibināta 2010. gadā ar vēlmi redzēt sievietes brīvas no seksuālās izmantošanas. Mūsu kalpošana pašlaik darbojas dažādās sfērās ar kopēju vēlmi – redzēt cilvēkus atbrīvotus.


Freedom61 uzskata, ka Dievs mūs aicina atbrīvot gūstekņus. Mūsu kalpošana to dara:
 

Ar lūgšanām un pielūgšanu.

Satiekoties Rīgas ielās ar sievietēm, kuras nodarbojas ar prostitūciju.

Gādājot drošu vietu sievietēm, kur iegūt dziedināšanu un aizpildīt tukšumu sirdīs, kad viņas izdari izvēli būt brīvas no atkarības.

Skaidrojot un palīdzot izprast patiesību gan tiem, kuri pērk seksuālos pakalpojumus, gan tiem, kas ir viegli pakļaujami izmantošanai.


"Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztās sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību."
Jesajas grāmata 61:1

Ko mēs darām?

Outreach Cafe

Freedom61Kafejnīca

Mūsu galvenais veids, kā mēs satiekam un iepazīstam sievietes, ir mūsu kafejnīca, kura atrodas blakus prostitūcijas apkaimei. Trīs dienas nedēļā mēs piedāvājam meitenēm drošu vietu, kur ierasties un saņemt cilvēcīgu attieksmi, kā arī iespēju paēst mājās gatavotu zupu un padzert siltu kafiju ar gardumiem. Mēs iepazīstam sievietes, sniedzot beznosacījuma mīlestību un piedāvājot iespējas izkļūt no prostitūcijas, kad viņas izlemj veikt šo soli. Mēs uzklausām, piedāvājam aizlūgšanas, stāstot par cerību, patiesību un mīlestību.

Informēšana Vecrīgā

Vecrīga dažreiz tiek uztverta kā "Baltijas Bankoka" seksuālā tūrisma izplatības dēļ. Mēs apzināmies, ka, lai aizsniegtu seksuāli izmantotos, mums arī vajag informēt pircējus. Mēs atklāti sarunājamies ar vīriešiem, kuri ieradušies Rīgā, par problēmas nopietnību.

Divreiz mēnesī mums pievienojas vīrieši no vietējām baznīcām.

Old Town Riga
Latvia Forest

Lūgšana 

Pamats mūsu kalpošanai ir lūgšana un pielūgsme. Mēs apzināmies, ka bez Dieva, kas mums rāda ceļu, mēs zaudēsim mūsu efektivitāti. Tādēļ mēs pārliecināmies, ka viss, ko darām, ir pamatots lūgšanās un pielūgsmē.

Preventīvais darbs

Latvijā ir daudz cilvēku, kuri ir viegli ievainojami un var tikt pakļauti seksuālajai izmantošanai dažādu ekonomisko un sociālo faktoru dēļ. Mūsu organizācija apciemo skolas, bērnu namus un dodas pie risku grupām, lai atklāti runātu par problēmām un veiktu preventīvo darbu.

Latvia Sky

Freedom61 Sieviešu centrs

Centrs atrodas Kurzemē, un tas piedāvā vietu cerībai un atkopšanās iespēju sievietēm, kuras ir pārtraukušas atkarību, prostitūciju un haotisku dzīvesveidu. Balstīts uz kristietības principiem, centrs piedāvā holistisku pieeju ārstniecībai, dzīves prasmju uzlabošanai, padomdošanai, Bībeles studijām, darbam un iespēju atgriezties sabiedrībā. Mēs apzināmies grūtības, ar kurām sievietes saskaras, kardināli mainot dzīvesveidu, tādēļ centrs piedāvā atbalstu jaunajā dzīves posmā, atgūstot veselību un brīvību.

Freedom61 Women's Center
bottom of page