top of page

Peace & Restoration

Freedom61 sieviešu centrs

Brīvprātīgo darbs Freedom61 sieviešu centrā ir paredzēts vietēji dzīvojošajiem. Brīvprātīgie palīdz šīm sievietēm atrast ticību augstākiem spēkiem, ceļot pašapziņu caur lūgšanu, kopības sajūtu, aktivitātēm; sievietēm ir iespēja sākt savu ceļu no jauna mācoties gatavot, šujot un vispārīgi izkopjot prasmes.

bottom of page